Uslovi korišćenja

PROČITAJTE OVE VEB SAJT

USLOVI KORIŠĆENJA

PAŽLJIVO PRE KORIŠĆENJA OVOG SAJTA

Korišćenjem našeg sajta prihvatate ove uslove

Korišćenjem našeg sajta potvrđujete da prihvatate ove uslove korišćenja i da ste saglasni da ih poštujete.

Ako se ne slažete sa ovim uslovima, ne smete da koristite naš sajt.

Preporučujemo da odštampate kopiju ovih uslova za buduću upotrebu.

Postoje i drugi uslovi koji se mogu primeniti na vas

Ovi uslovi korišćenja odnose se na sledeće dodatne uslove, koji se takođe primenjuju na vaše korišćenje našeg sajta:

Možemo da unesemo izmene u ove uslove

S vremena na vreme menjamo ove uslove. Svaki put kada poželite da koristite naš sajt, molimo vas da proverite ove uslove da biste bili sigurni da razumete uslove koji važe u tom trenutku. [Ovi uslovi su poslednji put ažurirani 9. decembra 2022.

Možemo da izvršimo promene na našem sajtu

Možemo s vremena na vreme ažurirati i menjati naš sajt

Možemo suspendovati ili povući naš sajt

Naš sajt je dostupan besplatno.

Ne garantujemo da će naš sajt, ili bilo koji sadržaj na njemu, uvek biti dostupan ili bez prekida. Možemo suspendovati ili povući ili ograničiti dostupnost svih ili bilo kog dela našeg sajta iz poslovnih i operativnih razloga. Pokušaćemo da vas u razumnoj meri obavestimo o bilo kakvoj suspenziji ili povlačenju.

Takođe ste odgovorni da obezbedite da sve osobe koje pristupaju našem sajtu preko vaše internet veze budu upoznate sa ovim uslovima korišćenja i drugim primenjivim odredbama i uslovima i da ih se pridržavaju.

Ovaj ugovor možemo preneti na nekog drugog

Možemo preneti svoja prava i obaveze prema ovim uslovima na drugu organizaciju. Uvek ćemo vam pismeno obavestiti ako se to desi i obezbedićemo da prenos neće uticati na vaša prava po ugovoru.

Kako možete da koristite materijal na našem sajtu

Mi smo vlasnik ili nosilac licence svih prava intelektualne svojine na našem sajtu iu materijalu objavljenom na njemu. Ta dela su zaštićena zakonima o autorskim pravima i ugovorima širom sveta. Sva takva prava su zadržana.

Možete da odštampate jednu kopiju, i možete da preuzmete izvode, bilo koje stranice sa našeg sajta za svoju ličnu upotrebu i možete da skrenete pažnju drugih u vašoj organizaciji na sadržaj objavljen na našoj veb lokaciji.

Ne smete da menjate papirne ili digitalne kopije bilo kog materijala koje ste odštampali ili preuzeli na bilo koji način, i ne smete da koristite bilo kakve ilustracije, fotografije, video ili audio sekvence ili bilo koju grafiku odvojeno od bilo kog propratnog teksta.

Naš status (i status svih identifikovanih saradnika) kao autora sadržaja na našem sajtu mora uvek biti priznat (osim kada je sadržaj generisan od strane korisnika).

Ne smete da koristite bilo koji deo sadržaja na našem sajtu u komercijalne svrhe bez dobijanja licence za to od nas ili naših davalaca licence.

Ako odštampate, kopirate, preuzmete, podelite ili ponovo objavite bilo koji deo našeg sajta kršeći ove uslove korišćenja, vaše pravo na korišćenje našeg sajta će odmah prestati i morate, po našem izboru, da vratite ili uništite sve kopije materijala ste napravili.

Bez rudarenja teksta ili podataka, ili veb-kreganja

Nećete sprovoditi, omogućavati, ovlastiti ili dozvoliti bilo kakvo istraživanje teksta ili podataka ili veb skraping u vezi sa našim sajtom ili bilo kojim uslugama koje se pružaju preko, ili u vezi sa našim sajtom. Ovo uključuje korišćenje (ili dozvoljavanje, ovlašćivanje ili pokušaj korišćenja):

 • Svaki „robot“, „bot“, „pauk“, „strugač“ ili drugi automatizovani uređaj, program, alatka, algoritam, kod, proces ili metodologija za pristup, dobijanje, kopiranje, praćenje ili ponovno objavljivanje bilo kog dela sajta ili bilo koje podatke, sadržaj, informacije ili usluge kojima se pristupa preko istih.
 • Svaka automatska analitička tehnika koja ima za cilj analizu teksta i podataka u digitalnom obliku radi generisanja informacija koje uključuju, ali nisu ograničene na obrasce, trendove i korelacije.

Odredbe ove klauzule treba tretirati kao izričitu rezervu naših prava u tom pogledu, uključujući i za svrhe člana 4(3) Direktive o digitalnim autorskim pravima ((EU) 2019/790).

Ova klauzula se neće primenjivati u onoj meri u kojoj (ali samo u meri u kojoj) nismo u mogućnosti da ugovorom isključimo ograničenje, tekstualne ili data mining ili veb scraping aktivnosti prema zakonima koji su primenljivi na nas.

Ne oslanjajte se na informacije na ovom sajtu

Sadržaj na našem sajtu je samo za opšte informacije. Nije predviđeno da predstavlja savet na koji biste se trebali osloniti. Morate dobiti stručni ili stručni savet pre nego što preduzmete ili se uzdržite od bilo koje radnje na osnovu sadržaja na našem sajtu.

Iako ulažemo razumne napore da ažuriramo informacije na našem sajtu, ne dajemo nikakve izjave, garancije ili garancije, bilo izričite ili implicitne, da je sadržaj na našem sajtu tačan, potpun ili ažuriran.

Nismo odgovorni za veb-sajtove na koje povezujemo

Tamo gde naš sajt sadrži veze ka drugim sajtovima i resursima trećih strana, ove veze su date samo za vašu informaciju. Takve veze ne treba tumačiti kao naše odobrenje za te povezane veb stranice ili informacije koje možete dobiti od njih.

Nemamo kontrolu nad sadržajem tih sajtova ili resursa.

Mi ne odobravamo sadržaj koji generišu korisnici

Ova veb lokacija može da sadrži informacije i materijale koje su postavili drugi korisnici sajta, uključujući stranice društvenih medija, sajtove za deljenje video zapisa, oglasne table i sobe za ćaskanje. Ove informacije i ovi materijali nismo verifikovani ili odobreni od nas. Stavovi koje su izrazili drugi korisnici na našem sajtu ne predstavljaju naše stavove ili vrednosti.

Kako se žaliti ili prijaviti sadržaj

Ako saznate za bilo koji materijal koji bi mogao da sadrži ili je povezan sa seksualnim zlostavljanjem ili eksploatacijom dece ili koji bi mogao da sadrži teroristički sadržaj ili je povezan sa terorizmom, odmah nas kontaktirajte na office@djuric-law.rs.

Ako želite da se žalite na bilo koji drugi sadržaj, kontaktirajte nas na office@djuric-law.rs.

Naša odgovornost za gubitak ili štetu koju ste pretrpeli

Bilo da ste potrošač ili poslovni korisnik:

 • Ne isključujemo i ne ograničavamo ni na koji način našu odgovornost prema vama kada bi to bilo nezakonito. Ovo uključuje odgovornost za smrt ili ličnu povredu uzrokovanu našim nemarom ili nemarom naših zaposlenih, agenata ili podizvođača i za prevaru ili lažno lažno predstavljanje.

Ako ste poslovni korisnik:

 • Isključujemo sve podrazumevane uslove, garancije, izjave ili druge uslove koji se mogu primeniti na naš sajt ili bilo koji sadržaj na njemu.
 • Nećemo vam biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu, bilo u vezi sa ugovorom, deliktom (uključujući nemar), kršenjem zakonske dužnosti ili na neki drugi način, čak i ako je predvidljivo, koji proizilazi iz ili u vezi sa:
 • upotreba ili nemogućnost korišćenja našeg sajta; ili
 • upotreba ili oslanjanje na bilo koji sadržaj prikazan na našem sajtu.
 • Naročito, nećemo biti odgovorni za:
 • gubitak profita, prodaje, poslovanja ili prihoda;
 • prekid poslovanja;
 • gubitak predviđene uštede;
 • gubitak poslovne prilike, dobre volje ili reputacije; ili
 • bilo koji indirektni ili posledični gubitak ili štetu.

Ako ste pojedinačni korisnik:

 • Imajte na umu da naš sajt pružamo samo za domaću i privatnu upotrebu. Saglasni ste da nećete koristiti naš sajt u bilo kakve komercijalne ili poslovne svrhe i mi nemamo nikakvu odgovornost prema vama za bilo kakav gubitak profita, gubitak poslovanja, prekid poslovanja ili gubitak poslovne prilike.
 • Ako neispravan digitalni sadržaj koji smo mi isporučili ošteti uređaj ili digitalni sadržaj koji vam pripada, a to je uzrokovano našim propustom da primenimo razumnu pažnju i veštinu, ili ćemo popraviti štetu ili vam platiti odštetu. Međutim, nećemo biti odgovorni za štetu koju ste mogli da izbegnete prateći naš savet da primenite ažuriranje koje vam je ponuđeno besplatno ili za štetu koju ste prouzrokovali zbog toga što niste pravilno pratili uputstva za instalaciju ili ste postavili minimalni sistem zahtevi koje su nas obavestili.

Kako možemo da koristimo vaše lične podatke

Koristićemo samo vaše lične podatke kako je navedeno u našoj politici privatnosti.

Otpremanje sadržaja na naš sajt

Svaki sadržaj koji postavite na naš sajt smatraće se nepoverljivim i nevlasničkim. Zadržavate sva svoja vlasnička prava nad svojim sadržajem, ali ste u obavezi da nam dodelite ograničenu licencu za korišćenje, skladištenje i kopiranje tog sadržaja i za distribuciju i stavljanje na raspolaganje trećim licima.

Takođe imamo pravo da otkrijemo vaš identitet bilo kojoj trećoj strani koja tvrdi da bilo koji sadržaj koji ste postavili ili učitali na naš sajt predstavlja kršenje njihovih prava intelektualne svojine ili njihovog prava na privatnost.

Imamo pravo da uklonimo bilo koju objavu koju napravite na našem sajtu ako, po našem mišljenju, vaša objava nije u skladu sa standardima sadržaja navedenim u našoj Politici prihvatljivog korišćenja.

Ako želite da nas kontaktirate u vezi sa sadržajem koji ste postavili na naš sajt i koji smo uklonili, kontaktirajte office@djuric-law.rs.

Vi ste isključivo odgovorni za obezbeđenje i pravljenje rezervnih kopija vašeg sadržaja.

Ne smete da postavljate bilo kakav materijal koji bi mogao da podstakne terorističko delo, da podstakne bilo koju osobu da učestvuje u terorističkim aktivnostima, da daje uputstva o bilo kom metodu ili tehnici za izvršenje terorističkog dela ili pretnji da će počiniti terorističko delo.

Prava koja nam dajete da koristimo materijal koji otpremite

Kada otpremate ili postavljate sadržaj na naš sajt, dajete nam sledeća prava da koristimo taj sadržaj:

 • svetsku, neekskluzivnu, besplatnu, prenosivu licencu za korišćenje, reprodukciju, distribuciju, pripremu izvedenih dela, prikazivanje i izvođenje tog sadržaja koji su generisali korisnici u vezi sa uslugom koju pruža veb lokacija i preko različitih medija uključujući promociju sajta, zauvek;
 • svetska, neekskluzivna, besplatna, prenosiva licenca za druge korisnike, partnere ili oglašivače da zauvek koriste sadržaj u svoje svrhe.

Nismo odgovorni za viruse i ne smete da ih uvodite

Ne garantujemo da će naš sajt biti bezbedan ili bez grešaka ili virusa.

Vi ste odgovorni za konfigurisanje svoje informacione tehnologije, računarskih programa i platforme za pristup našem sajtu. Trebalo bi da koristite sopstveni softver za zaštitu od virusa.

Ne smete da zloupotrebljavate naš sajt svesno uvođenjem virusa, trojanaca, crva, logičkih bombi ili drugog materijala koji je zlonameran ili tehnološki štetan. Ne smete da pokušavate da dobijete neovlašćen pristup našem sajtu, serveru na kome se nalazi naš sajt ili bilo kom serveru, računaru ili bazi podataka koji je povezan sa našom veb lokacijom. Ne smete napadati našu veb lokaciju putem napada uskraćivanja usluge ili distribuiranog napada uskraćivanja usluge. Kršenjem ove odredbe počinili biste krivično delo prema Zakonu o zloupotrebi računara iz 1990. Svako takvo kršenje ćemo prijaviti nadležnim organima za sprovođenje zakona i sarađivaćemo sa tim organima otkrivajući im vaš identitet. U slučaju takvog kršenja, vaše pravo na korišćenje našeg sajta će odmah prestati.

Pravila o povezivanju sa našim sajtom

Možete da povežete našu početnu stranicu, pod uslovom da to uradite na način koji je fer i zakonit i ne narušava našu reputaciju ili je iskoristite.

Ne smete uspostaviti vezu na način da sugerišete bilo kakav oblik udruživanja, odobrenja ili podrške sa naše strane tamo gde ne postoji.

Ne smete da uspostavljate vezu ka našem sajtu na bilo kojoj veb lokaciji koja nije u vašem vlasništvu.

Naš sajt ne sme biti uokviren ni na jednom drugom sajtu, niti smete da kreirate vezu ka bilo kom delu našeg sajta osim na početnoj stranici.

Zadržavamo pravo da povučemo dozvolu za povezivanje bez obaveštenja.

Ako želite da povežete ili iskoristite sadržaj na našem sajtu osim gore navedenog, kontaktirajte office@djuric-law.rs.

Naše robne marke su registrovane

Djuric Law je zaštitni znak naše firme. Nije vam dozvoljeno da ga koristite bez našeg odobrenja.