Oblasti rada

Ugovorno pravo

Advokati ZAK „Đurić i saradnici“ imaju bogato iskustvo najpre u pregovaranju radi zaključivanja različitih vrsta ugovora, kojom prilikom se uvek rukovodimo najboljim interesom naših klijenata, a zatim i u sačinjavanju ugovora, saglasno postignutom sporazumu.  Nastojimo da ponudimo pravna rešenja koja će sprečiti sudski spor i omogućiti uspešnu saradnju tokom trajanja ugovornog odnosa.

Najnovije Objave

No posts were found for provided query parameters.

Aktuelne teme

  • Privremeni boravak državljana Ruske federacije u Republici Srbiji

    Građani Ruske Federacije mogu da ulaze u Republiku Srbiju i borave u istoj, bez vize, u kontinuitetu ne duže od 30 dana. Nakon isteka perioda od 30 dana dužni su da napuste teritoriju Republike Srbije, odnosno mogu boraviti u Republici Srbiji bez ograničenja, uz ispunjavanje gore navedene obaveze napuštanja zemlje. Nakon svakog povratka u Republiku Srbiju, moraju da prijave svoj...