Oblasti rada

Rešavanje sporova

Smatramo da je umeće i iskustvo u vođenju i zastupanju pravnih i fizičkih lica u različitim vrstama sudskih sporova presudno za razumevanje većine pravnih problema i situacija, te sledom toga i za adekvatno savetovanje klijenata u svim oblastima prava kojima se bavimo. Shodno navedenom, pružamo usluge zastupanja klijenata u različitim sudskim postupcima, i to:

  • Postupak radi naknade štete pričinjene putem sredstava javnog informisanja,
  • Drugi parnični postupci pred svim sudskim instancama,
  • Zastupanje pravnih lica pred Privrednim sudom,
  • Zastupanje klijenata pred Upravnim sudom

Najnovije Objave

No posts were found for provided query parameters.

Aktuelne teme

  • Privremeni boravak državljana Ruske federacije u Republici Srbiji

    Građani Ruske Federacije mogu da ulaze u Republiku Srbiju i borave u istoj, bez vize, u kontinuitetu ne duže od 30 dana. Nakon isteka perioda od 30 dana dužni su da napuste teritoriju Republike Srbije, odnosno mogu boraviti u Republici Srbiji bez ograničenja, uz ispunjavanje gore navedene obaveze napuštanja zemlje. Nakon svakog povratka u Republiku Srbiju, moraju da prijave svoj...