Oblasti rada

t

Radno pravo

ZAK „Đurić i saradnici“ je u mogućnosti da na osnovu višegodišnjeg iskustva u oblasti radnog prava kreira najbolja praktična rešenja za poslovanje i zaštitu prava svojih klijenata, kako poslodavaca, tako i zaposlenih.

Naša usluga obuhvata:

  • Sačinjavanje opštih akata poslodavca
  • Sačinjavanje ugovora o radu, kao i ugovora za rad van radnog odnosa
  • Sačinjavanje ugovora o pravima i obavezama direktora
  • Savetovanje i sprovođenje procedure u postupku otkaza ugovora o radu,  kao i u postupku radi odlučivanja o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih,
  • Zastupanje u radnim sporovima.

Najnovije Objave

No posts were found for provided query parameters.

Aktuelne teme

  • Privremeni boravak državljana Ruske federacije u Republici Srbiji

    Građani Ruske Federacije mogu da ulaze u Republiku Srbiju i borave u istoj, bez vize, u kontinuitetu ne duže od 30 dana. Nakon isteka perioda od 30 dana dužni su da napuste teritoriju Republike Srbije, odnosno mogu boraviti u Republici Srbiji bez ograničenja, uz ispunjavanje gore navedene obaveze napuštanja zemlje. Nakon svakog povratka u Republiku Srbiju, moraju da prijave svoj...