Oblasti rada

Privredno pravo

ZAK „Đurić i saradnici“ ima višegodišnje iskustvo u pružanju pravne podrške domaćim i stranim privrednim subjektima radi iznalaženja najefikasnijih rešenja za njihovo zakonito poslovanje u okvirima pravne regulative Republike Srbije uz istovremeno uvažavanje i razumevanje individualnih  potreba svakog klijenta ponaosob.

Naša usluga obuhvata:

  • Konsultantske usluge u vezi izbora odgovarajuće pravne forme i drugih relevantnih pitanja od značaja za osnivanje pravnih subjekata i njihovo poslovanje u Republici Srbiji,
  • Registracija privrednih društava, preduzetničkih radnji i udruženja,
  • Promene sedišta, zakonskih zastupnika i članova društva, kao i sve druge pravne i faktičke radnje pred Agencijom za privredne registre.
  • Savetovanje pri pregovorima između privrednih subjekata i  sastvaljanje svih vrsta korporativnih akata društva,
  • Zastupanje u privrednim sporovima,
  • Odbrana u postupcima za privredne prestupe,
  • Naplata potraživanja.

Najnovije Objave

No posts were found for provided query parameters.

Aktuelne teme

  • Privremeni boravak državljana Ruske federacije u Republici Srbiji

    Građani Ruske Federacije mogu da ulaze u Republiku Srbiju i borave u istoj, bez vize, u kontinuitetu ne duže od 30 dana. Nakon isteka perioda od 30 dana dužni su da napuste teritoriju Republike Srbije, odnosno mogu boraviti u Republici Srbiji bez ograničenja, uz ispunjavanje gore navedene obaveze napuštanja zemlje. Nakon svakog povratka u Republiku Srbiju, moraju da prijave svoj...