Oblasti rada

Pravo intelektualne svojine

Pružamo usluge i u oblasti zaštite prava intelektualne svojine, te Vas naši advokati mogu zastupati pred Zavodom za zaštitu intelektualne svojine u postupcima: 

  • Registracije žiga,
  • Registracije patenta, 
  • Zaštite autorskog prava,
  • Zaštite oznake geografskog porekla

Najnovije Objave

No posts were found for provided query parameters.

Aktuelne teme

  • Privremeni boravak državljana Ruske federacije u Republici Srbiji

    Građani Ruske Federacije mogu da ulaze u Republiku Srbiju i borave u istoj, bez vize, u kontinuitetu ne duže od 30 dana. Nakon isteka perioda od 30 dana dužni su da napuste teritoriju Republike Srbije, odnosno mogu boraviti u Republici Srbiji bez ograničenja, uz ispunjavanje gore navedene obaveze napuštanja zemlje. Nakon svakog povratka u Republiku Srbiju, moraju da prijave svoj...