Oblasti rada

Porodično pravo

Značajan deo našeg rada posvećen je postupcima u vezi sa porodičnim odnosima, te naši advokati savetuju i zastupaju klijente u vezi sa sledećim pitanjima:

  • Razvod braka,
  • Vršenje roditeljskog prava,
  • Podela bračne tekovine,
  • Alimentacija, 
  • Primena mera zaštite od nasilja u porodici

Aktuelne teme

  • Privremeni boravak državljana Ruske federacije u Republici Srbiji

    Građani Ruske Federacije mogu da ulaze u Republiku Srbiju i borave u istoj, bez vize, u kontinuitetu ne duže od 30 dana. Nakon isteka perioda od 30 dana dužni su da napuste teritoriju Republike Srbije, odnosno mogu boraviti u Republici Srbiji bez ograničenja, uz ispunjavanje gore navedene obaveze napuštanja zemlje. Nakon svakog povratka u Republiku Srbiju, moraju da prijave svoj...