Oblasti rada

Nekretnine

Pružamo pravnu podršku klijentima u svim aspektima kupovine, prodaje i posredovanja u prometu nekretnina, kako za stambene, tako i za poslovne namene, počev od faze pregovora, zaključno sa overom ugovora pred javnim beležnikom.

Naša usluga obuhvata: 

  • savetovanje klijenta oko svih aspekata sticanja, odnosno prodaje nekretnina,
  • izrada due diligence izveštaja, 
  • aktivno učestvovanje u svim fazama pregovora radi zaključenja ugovora o prometu nepokretnosti
  • Sačinjavanje teksta ugovora shodno sporazumu ugovornih strana, a u najboljem interesu našeg klijenta
  • konverzija prava korišćenja zemljišta u pravo svojine

Najnovije Objave

No posts were found for provided query parameters.

Aktuelne teme

  • Privremeni boravak državljana Ruske federacije u Republici Srbiji

    Građani Ruske Federacije mogu da ulaze u Republiku Srbiju i borave u istoj, bez vize, u kontinuitetu ne duže od 30 dana. Nakon isteka perioda od 30 dana dužni su da napuste teritoriju Republike Srbije, odnosno mogu boraviti u Republici Srbiji bez ograničenja, uz ispunjavanje gore navedene obaveze napuštanja zemlje. Nakon svakog povratka u Republiku Srbiju, moraju da prijave svoj...