Oblasti rada

Krivično pravo

Advokati iz ZAK „Đurić i saradnici“ imaju dugogodišnje iskustvo u zastupanju i odbrani klijenata u krivičnim i prekršajnim postupcima pred različitim nadležnim organima i instancama. Naši advokati krivičari će Vam pružiti sve potrebne savete, kao i odgovore na sva pitanja koja Vas zanimaju u sledećim oblastima krivičnog prava:

  • Privredni kriminal,
  • Krivična dela protiv imovine,
  • Krivična dela protiv javnog saobraćaja,
  • Prekršaji

Pored navedenih, pružamo i pravnu pomoć pri podnošenju krivičnih prijava, privatnih krivičnih tužbi i drugih vrsta akata u krivičnom postupku, kao što je predlog za nadoknadu imovinskopravnog zahteva, naknadu troškova postupka, naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode.

Najnovije Objave

No posts were found for provided query parameters.

Aktuelne teme

  • Privremeni boravak državljana Ruske federacije u Republici Srbiji

    Građani Ruske Federacije mogu da ulaze u Republiku Srbiju i borave u istoj, bez vize, u kontinuitetu ne duže od 30 dana. Nakon isteka perioda od 30 dana dužni su da napuste teritoriju Republike Srbije, odnosno mogu boraviti u Republici Srbiji bez ograničenja, uz ispunjavanje gore navedene obaveze napuštanja zemlje. Nakon svakog povratka u Republiku Srbiju, moraju da prijave svoj...