Oblasti rada

Krivično pravo

Advokati iz ZAK „Đurić i saradnici“ imaju dugogodišnje iskustvo u zastupanju i odbrani klijenata u krivičnim i prekršajnim postupcima pred različitim nadležnim organima i instancama. Naši advokati krivičari će Vam pružiti sve potrebne savete, kao i odgovore na sva pitanja koja Vas zanimaju u sledećim oblastima krivičnog prava:

  • Privredni kriminal,
  • Krivična dela protiv imovine,
  • Krivična dela protiv javnog saobraćaja,
  • Prekršaji

Pored navedenih, pružamo i pravnu pomoć pri podnošenju krivičnih prijava, privatnih krivičnih tužbi i drugih vrsta akata u krivičnom postupku, kao što je predlog za nadoknadu imovinskopravnog zahteva, naknadu troškova postupka, naknadu štete zbog neosnovanog lišenja slobode.

Aktuelne teme

  • Privremeni boravak državljana Ruske federacije u Republici Srbiji

    Građani Ruske Federacije mogu da ulaze u Republiku Srbiju i borave u istoj, bez vize, u kontinuitetu ne duže od 30 dana. Nakon isteka perioda od 30 dana dužni su da napuste teritoriju Republike Srbije, odnosno mogu boraviti u Republici Srbiji bez ograničenja, uz ispunjavanje gore navedene obaveze napuštanja zemlje. Nakon svakog povratka u Republiku Srbiju, moraju da prijave svoj...