Jelena R. Đurić
Advokat

Osnivač

Oblasti rada:

 • Rešavanje sporova
 • Radno pravo
 • Porodično pravo
 • Nasledno pravo
 • Ugovorno pravo
 • Nekretnine
Strani jezici: tečno govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom

Članstvo: Advokatska komora Beograda

jelena@djuric-law.rs
Ognjen O. Đurić
Advokat

Osnivač

Oblasti rada:

 • Privredno pravo
 • Rešavanje sporova
 • Ugovorno pravo
 • Nekretnine
 • Imigraciono pravo i pravo stranaca
 • Krivično pravo
Strani jezici: tečno govori ruski i engleski jezik, a služi se nemačkim jezikom

Članstvo: Advokatska komora Beograda

ognjen@djuric-law.rs
Srećko P. Mitrić
Advokat

Saradnik

Oblasti rada:

 • Krivično pravo
 • Rešavanje sporova
 • Ugovorno pravo
 • Nekretnine
Strani jezici: govori engleski jezik

Članstvo: Advokatska komora Beograda


Blagoje M. Kovačević
Advokat

Saradnik

Oblasti rada:

 • Privredno pravo
 • Rešavanje sporova
 • Ugovorno pravo
 • Nekretnine
 • Pravo intelektualne svojine
 • Krivično pravo
Strani jezici: tečno govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom

Članstvo: Advokatska komora Beograda

blagoje@djuric-law.rs
Nikola J. Dragićević
Advokat

Saradnik

Oblasti rada:

 • Privredno pravo
 • Rešavanje sporova
 • Ugovorno pravo
 • Krivično pravo
Strani jezici: tečno govori engleski jezik, a služi se ruskim i francuskim jezikom

Članstvo: Advokatska komora Beogradanikola.d@djuric-law.rs
Bogdan Simonić
Pripravnik

Saradnik

Oblasti rada:

 • Privredno pravo
 • Rešavanje sporova
 • Imigraciono pravo i pravo stranaca
 • Krivično pravo
Strani jezici: tečno govori ruski i engleski jezik, a služi se nemačkim jezikom

Članstvo: Advokatska komora Beogradabogdan@djuric-law.rs
Nikola Palević
Pripravnik

Saradnik

Oblasti rada:

 • Privredno pravo
 • Rešavanje sporova
 • Imigraciono pravo i pravo stranaca
 • Nasledno pravo
Strani jezici: govori engleski jezik

Članstvo: Advokatska komora Beograda
nikola.p@djuric-law.rs
Dušan Beloica
Pripravnik

Saradnik

Oblasti rada:

 • Rešavanje sporova
 • Porodično pravo
 • Nasledno pravo
 • Krivično pravo
Strani jezici: govori engleski jezik

Članstvo: Advokatska komora Beograda
dusan@djuric-law.rs
Jelena R. Đurić
Advokat

Osnivač

Oblasti rada:
 • Rešavanje sporova
 • Radno pravo
 • Porodično pravo
 • Nasledno pravo
 • Ugovorno pravo
 • Nekretnine
Strani jezici: tečno govori ruski i engleski jezik, a služi se nemačkim jezikom

Članstvo: Advokatska komora Beograda

jelena@djuric-law.rs

Ognjen O. Đurić
Advokat

Osnivač

Oblasti rada:
 • Privredno pravo
 • Rešavanje sporova
 • Ugovorno pravo
 • Nekretnine
 • Imigraciono pravo i pravo stranaca
 • Krivično pravo
Strani jezici: tečno govori ruski i engleski jezik, a služi se nemačkim jezikom

Članstvo: Advokatska komora Beograda

ognjen@djuric-law.rs

Srećko P. Mitrić
Advokat

Saradnik

Oblasti rada:
 • Krivično pravo
 • Rešavanje sporova
 • Ugovorno pravo
 • Nekretnine
Strani jezici: govori engleski jezik

Članstvo: Advokatska komora Beograda

Blagoje M. Kovačević
Advokat

Saradnik

Oblasti rada:
 • Privredno pravo,
 • Rešavanje sporova
 • Ugovorno pravo
 • Nekretnine
 • Pravo intelektualne svojine
 • Krivično pravo
Strani jezici: tečno govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom

Članstvo: Advokatska komora Beograda

blagoje@djuric-law.rs

Nikola J. Dragićević
Advokat

Saradnik

Oblasti rada:
 • Privredno pravo
 • Rešavanje sporova
 • Ugovorno pravo
 • Krivično pravo
Strani jezici: tečno govori engleski jezik, a služi se ruskim i francuskim jezikom

Članstvo: Advokatska komora Beograda

nikola.d@djuric-law.rs

Nikola Palević
Pripravnik

Saradnik

Oblasti rada:
 • Privredno pravo
 • Rešavanje sporova
 • Imigraciono pravo i pravo stranaca
 • Nasledno pravo
Strani jezici: govori engleski jezik

Članstvo: Advokatska komora Beograda

nikola.p@djuric-law.rs

Bogdan Simonić
Pripravnik

Saradnik

Oblasti rada:
 • Privredno pravo
 • Rešavanje sporova
 • Imigraciono pravo i pravo stranaca
 • Krivično pravo
Strani jezici: govori engleski jezik i služi se ruskim jezikom

Članstvo: Advokatska komora Beograda

bogdan@djuric-law.rs

Dušan Beloica
Pripravnik

Saradnik

Oblasti rada:
 • Rešavanje sporova
 • Porodično pravo
 • Nasledno pravo
 • Krivično pravo
Strani jezici: govori engleski jezik

Članstvo: Advokatska komora Beograda

dusan@djuric-law.rs

Najnovije Objave

No posts were found for provided query parameters.

Aktuelne teme

 • Privremeni boravak državljana Ruske federacije u Republici Srbiji

  Građani Ruske Federacije mogu da ulaze u Republiku Srbiju i borave u istoj, bez vize, u kontinuitetu ne duže od 30 dana. Nakon isteka perioda od 30 dana dužni su da napuste teritoriju Republike Srbije, odnosno mogu boraviti u Republici Srbiji bez ograničenja, uz ispunjavanje gore navedene obaveze napuštanja zemlje. Nakon svakog povratka u Republiku Srbiju, moraju da prijave svoj...